Czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe jest obowiązkowe?

Normy IEC zawierają odpowiednie informacje

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe coraz bardziej zyskują na znaczeniu ze względu na rosnącą liczbę przypadków uszkodzeń i awarii. Wciąż jednak wielu klientów nie docenia wagi zabezpieczenia przeciwprzepięciowego do czasu, aż jakieś urządzenie ulegnie uszkodzeniu. W przemyśle coraz większa liczba decydentów woli uniknąć kosztów zastosowania dobrze dobranych aparatów przeciwprzepięciowych, a także często wolą zignorować fakt, że jeśli coś się stanie, będą mieli do czynienia z przerwami w produkcji i być może znacznymi kosztami napraw.

Projektanci i instalatorzy urządzeń elektrycznych powinni opierać się na różnych wymaganiach występujących w normach, by przekonać klientów do zastosowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Normy te zawierają jasne ustalenia dotyczące zabezpieczeń, które należy stosować w poszczególnych przypadkach. Znając wymagania tych norm, projektant czy instalator będzie znacznie lepiej przygotowany do prowadzenia argumentacji w tym zakresie.

 

Rys. 1. Różne sposoby powstawania przepięć przewidziane w normach